Efektywność Energetyczna – przykładowe raporty2017-02-10T09:47:45+00:00

Efektywność Energetyczna

Liczy się czas i pieniądze. Zacznij oszczędzać od zaraz.

Codzienne zarządzanie zużyciem energii zajmie Ci niewiele czasu. System Bilander zaprojektowaliśmy tak,
aby pozwalał Ci szybko poznać sytuację. Znajdujesz przyczyny i działasz. Bez strat czasu.

Dashboard, który prezentuje, jak możesz znaleźć obszary, gdzie powstają straty lub oszczędności. Do dyspozycji masz wygodny podział na strefy i urządzenia. W ten sposób podnoszenie efektywności energetycznej staje się wręcz łatwe.

Ten Pulpit Managerski (Dashboard) prezentuje zużycie energii w podziale na grupy urządzeń (np. HVAC, oświetlenie, lodówki).

1.
Automatycznie aktualizowane raporty pozwalają Ci znaleźć odchylenia w ogólnym zużyciu dla całego obiektu.

2.
Tuż obok, dzięki podziałowi na strefy / urządzenia, szybko znajdujesz przyczynę odchyleń (oszczędności / strat).

Ilustracja obrazująca, jak Bilander wspiera Twoją pracę. Ten pulpit managerski pozwala Ci znaleźć najbardziej wydajne lokalizacje. Najlepsze energooszczędne rozwiązania, które znalazłeś w tych obiektach, możesz stosować w całej sieci.

Bilander umożliwia Ci badanie całej sieci placówek. Możesz porównywać dowolne lokalizacje pod kątem zużycia energii oraz kosztów.

1.
Sprawdź aktualne / historyczne zużycie w dowolnym obiekcie. Kolory pozwolą Ci odróżnić poszczególne grupy urządzeń.

2.
Dzięki możliwości rankingowania system podpowie Ci najbardziej efektywne energetycznie placówki. Analiza tych obiektów to świetna okazja do opracowania wniosków dla reszty obiektów. Np. otrzymane raporty pomogą Ci podjąć decyzję o modernizacji wyposażenia w pozostałych lokalizacjach.

Bilander wskaże Ci, gdzie i kiedy zużywany jest np. prąd w sklepie. Dzięki systemowi i czujnikom dowiesz się, jak płacić mniej za energię. Przeanalizujesz koszty mediów w dowolnym obiekcie.

Analiza pokazująca zużycie energii zależnie od trybu pracy obiektu. Możesz porównać zużycie w godzinach otwarcia, ze zużyciem np. w nocy lub w czasie prac porządkowych, w weekendy itp. (zależnie od Twoich potrzeb).

Ten raport ma wiele zalet. Jedną z ważniejszych jest możliwość opracowania „dobrych praktyk” dla personelu, który pracuje w danej lokalizacji. Rezultaty stosowania wskazań możesz obserwować na bieżąco. Co więcej, to może być doskonałe narzędzie do motywowania pracowników i zwiększania ich świadomości. Możesz udostępniać raporty kierownikom placówek, możesz też publikować rankingi dla całej sieci. Bilander pomoże Ci w tym – samodzielnie stworzy i dostarczy raporty do wyznaczonych osób. Promujesz dobre zwyczaje, a jednocześnie nie tracisz czasu na zbieranie danych i wysyłkę zestawień.

1.
Szybko znajdujesz anomalie, np. skok zużycia energii, gdy obiekt był zamknięty. Może to być związane z awarią, pracami na obiekcie lub błędem pracownika (zostawił na noc włączone urządzenia).

2.
Widzisz lokalizację, w której zużycie energii w godzinach otwarcia i zamknięcia jest niepokojąco zbliżone do siebie. Może w tym obiekcie warto poszukać oszczędności (np. przeszkolić pracowników w kwestii  prawidłowego korzystania z urządzeń)?

Na tym dashboardzie w systemie Bilander zmiany w zużyciu widoczne są natychmiast. Systemy zdalnego pomiaru zużycia energii pomagają znaleźć źródła strat i obniżyć koszty mediów.

Przykładowy raport: analiza opłacalności inwestycji (w ujęciu wieloletnim). Pozwala ocenić, czy opłacało się zmodernizować wyposażenie w Twoim obiekcie (lub ich sieci).

1.
Na pulpicie zaznaczyliśmy (z pomocą okręgu) moment instalacji automatycznego sterowania HVAC w placówce.

2.
A jednak warto było modernizować urządzenia! Spadek zużycia energii jest widoczny (opadająca pomarańczowa linia), pomimo utrzymywania się temperatur podobnych do ubiegłorocznych.

Przekonaj się, że Twoja praca może być łatwiejsza

Tak, chcę pracować efektywniej dzięki Bilander