Grupa Energa to jedna z czterech największych firm energetycznych w Polsce.
Bilander posiada gotowe rozwiązania, które wspierają branżę energetyki w tym Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD).
Chętnie opowiemy Ci więcej i przedstawimy referencje.

Największą korzyścią wdrożenia stało się uporządkowanie terminologii biznesowej oraz stworzenie jednego miejsca z najważniejszymi danymi. Drugą korzyścią była automatyzacja procesu gromadzenia danych i ich dystrybucji, co znacznie wpłynęło na obniżenie czasu dostępu do informacji i kosztu ich stworzenia.

Energa Operator

Zakres prac

ENERGA OPERATOR

 • Budżetowanie/planowanie.
 • Raporty dostępne w wersji mobilnej – awaryjność, wskaźniki jakościowe, płynność finansowa.
 • Raporty udostępnione użytkownikom:
  • Cele strategiczne (jednostki strategiczne, spółki).
  • Finanse i taryfa (Rachunek wyników, bilans, przychody, OPEX).
  • Inwestycje (wg działów, wg oddziałów itp.).
  • HR (koszty wynagrodzeń i zatrudnienia, zlecenia, nieobecności).
  • Wskaźniki jakościowe (Awaryjność – mapy, Parametry Jakościowe, obsługa 991, różnice bilansowe, ciągłość zasilania).
  • Dane rynkowe (usługi dystrybutora, zakup energii, sprzedawcy, dochodzenie do ceny rynkowej).
  • Wskaźniki KPI (niezawodność, efektywność, jakość, wydajność pracy, bezpieczeństwo).
  • Farmy wiatrowe.
  • Dane dotyczące dostawców.
 • Automatyczna prognoza – sprzedaży wg taryf, produktów wg danych historycznych z możliwością korekty.

Energa Oświetlenie

 • Integracja danych z systemów FK.
 • Integracja danych z systemów Billingowych.
 • Integracja danych z systemu ERP.
 • Integracja danych z systemów dotyczących awarii.
 • Planowanie kosztów, przychodów.
 • Model rentowności klientów.

Energa Obrót

 • Integracja danych z systemów FK.
 • Integracja danych z systemów Billingowych.
 • Integracja danych z systemu ERP.
 • Integracja danych z syst. dotyczących kontraktacji.
 • Planowanie kosztów, przychodów.
 • Model rentowności klientów.
 • Marża I, II.
 • Analiza kanałów sprzedaży.

Energa Wytwarzanie

 • Integracja danych z systemów FK.
 • Integracja danych z systemów Billingowych.
 • Integracja danych z systemu ERP.
 • Integracja danych z syst. dotyczących produkcji energii.
 • Planowanie kosztów, przychodów, cash-flow (przepływy pieniężne).

Energa SA

 • Integracja danych z systemów FK.
 • Raporty stworzone i udostępnione użytkownikom:
  • analiza RZiS,
  • analiza Bilansu,
  • analiza CAPEX,
  • benchmarki finansowe,
  • benchmarki operacyjne,
  • analizy SAIDI/SAIFI,
  • należności i odpisy aktualizujące,
  • analiza EBITDA,
  • prezentacja inwestorska.

Rekomendujemy  Bilander Group, jako wiarygodnego autora i dostawcę systemu do analiz i budżetowania, a także integracji rozwiązania z innymi systemami biznesowymi wewnątrz organizacji / grupy kapitałowej.

Energa Operator

Przekonaj się, że Twoja praca może być łatwiejsza

Tak, chcę pracować efektywniej dzięki Bilander
2017-07-04T11:09:08+00:00