Inwestuj. Buduj. Zarządzaj.

Jeden system. Wszystkie informacje, których potrzebujesz.

Inwestycje, dewelopment, nieruchomości2017-02-24T13:03:39+00:00

Narzędzie dla Inwestorów, Deweloperów i Zarządców Nieruchomości.

Ułatwia zarządzanie skomplikowanymi projektami.
Pomaga kontrolować terminowe wykonanie, koszty i zyski.

Dla Inwestorów i Zarządów

Dla Deweloperów

Dla Zarządców Nieruchomości

Dla Inwestorów i Zarządów

Jesteś w kontakcie z udziałowcami. W dowolnym momencie możesz raportować realizację inwestycji i odchylenia od planu.

Oszczędzasz czas – możesz udostępniać aktualne informacje bez czekania na przygotowanie raportów przez Twój zespół. Bilander sprawia, że czasochłonne czynności raportowe, są wykonywane automatycznie.

 • Tworzenie długoterminowych planów inwestycyjnych.
 • Prognozowanie przychodów.
 • Prognozowanie długoterminowe.
 • Porównywanie podobnych inwestycji.
 • Rankingi – określanie najbardziej / najmniej rentownych inwestycji.
 • Wyliczanie rentowności dla poszczególnych budynków.
 • Kalkulacja rentowności dla dowolnie wybranych okresów czasu.
 • Kontrola stanu środków pieniężnych.
 • Badanie przepływów środków w dowolnych okresach czasu.
 • Rozróżnienie przepływów wewnętrznych i zewnętrznych w ramach grupy kapitałowej.
 • Automatycznie konsoliduj jednostkowe sprawozdania finansowe (zgodnie z UoR i MSSF).
 • Statutory Reporting – generuj sprawozdania finansowe z informacją dodatkową. Masz także możliwość zapisania w formacie PDF.
 • Przechowywanie i wersjonowanie sprawozdań – przechowywuj starsze wersje w archiwum.
 • Eksport jednym kliknięciem – błyskawicznie przygotuj dedykowane raporty dla Akcjonariuszy, Audytorów i Zarządu.
 • Znacząco usprawnij proces budżetowania.
 • Korzystaj z automatycznej agregacji danych ze wszystkich spółek, w jednym systemie.
 • Dowolnie zdefiniowane klucze alokacyjne kosztów zarządczych (np. w oparciu o przychody, powierzchnię budynku, ilość najemców itp.).

Dla Deweloperów

Znasz postępy prac i stan finansowy projektu. Dzięki temu jeszcze sprawnie realizujesz projekty budowlane.

Bilander przyspiesza Twoją pracę.
Nie tracisz czasu na ręczne przygotowanie analiz. System Bilander automatycznie przygotowuje raporty na podstawie danych wprowadzonych przez użytkowników.

Kontrolujesz terminy i wydatki na każdym etapie inwestycji.
Na bieżąco obserwujesz postępy prac dzięki raportom (aktualizowane nawet codziennie). Wiesz, które etapy inwestycji są realizowane terminowo i jak wpływają na cały projekt.

 • Koszty – sprawnie kontroluj koszty i odchylenia na każdym etapie inwestycji.
 • Terminowość – błyskawicznie określaj, czy etapy inwestycji realizowane są na czas.
 • Wykonawcy – stwórz ranking podwykonawców pod kątem terminowości i kosztów.
 • Etapy realizacji – prowadź ewidencję (wartościowa i ilościowa) wykonanych kroków inwestycji.
 • Przekroczenia – reaguj natychmiast, dzięki automatycznym powiadomieniom przysyłanym przez system.
 • Lista należności i zobowiązań uzupełniania automatycznie – ułatwiona praca przy obsłudze, możliwość współdzielenia raportów.
 • Wiekowanie należności.
 • Ranking płatników – pod względem terminowości rozliczeń.
 • Kontrola stanu środków pieniężnych.
 • Badanie przepływów środków dla poszczególnych inwestycji.
 • Bieżąca ewidencja realizowanych etapów inwestycji.
 • Sprawdzanie stanu realizacji na zadany dzień.
 • Automatyczne powiadomienia o opóźnieniach w realizacji.

Dla Zarządców Nieruchomości

Prognozuj przychodyzarządzaj umowami z najemcami.

Na bieżąco kontroluj listę umów i terminy ich wygasania. Z łatwością planuj przychody.

Monitoruj terminowe spływanie należności i zestawiaj je z kosztami utrzymania nieruchomości

 • Obłożenie nieruchomości – interaktywna lista podpisanych i planowanych umów pozwoli Ci na bieżąco prognozować przychody.
 • Analiza what-if – sprawdzaj, jak zmiana warunków najmu wpłynie na rentowność całej nieruchomości (analiza what-if).
 • Automatyczna analiza dostępności powierzchni i daty ich dostępności (to szczególnie wygodne przy negocjacjach z najemcami).
 • System Bilander pozwoli Ci sprawnie wyliczyć rentowność każdej umowy.
 • Marże I, II i III stopnia są wyliczone automatycznie, w oparciu o zdefiniowane przez Użytkownika klucze alokacji kosztów.
 • Koszty utrzymania budynków (np. konserwacja, zużycie wody, prądu, sprzątanie).
 • Koszty zarządcze (zarządzanie i utrzymanie budynków, administracja).
 • Powierzchnie.
 • Przychody ze sprzedaży.
 • Koszty sprzedaży.
 • Planowanie przychodówanaliza wykonania.
 • Analizy ułatwiające zapewnienie płynności finansowej (dzięki pozyskiwaniu klientów na odpowiednich warunkach).
 • Automatyczne uzupełnianie listy należności i zobowiązań – ułatwiona praca przy obsłudze, możliwość współdzielenia raportów.
 • Wiekowanie należności.
 • Ranking płatników – pod względem terminowości rozliczeń.
 • Zmniejszenie kosztów energii we wszystkich lokalizacjach.
 • Monitoring zużycia, który ułatwia uzyskanie znacznych oszczędności.
 • Zarządzanie kosztami utrzymania nieruchomości.

Porozmawiajmy o korzyściach dla Twojej organizacji

Tak, chcę pracować efektywniej dzięki Bilander

Kompletny system do analizy danych

Bilander rozwija technologię business intelligence.
Sprawdziliśmy ją w najbardziej wymagających firmach (IBM, Energa, Lotos).

Bilander dostosuje się do każdego urządzenia. Posiada liczne funkcje ułatwiające pracę.

Bilander pomoże Ci w codziennej pracy. Wszystkie ważne informacje masz pod ręką.

Zaawansowana wizualizacja, dzięki której błyskawicznie ocenisz strumienie dochodów i portfel rezydentów w Twojej organizacji.

1. Przychody z najmu w podziale na nieruchomości i rezydentów.
2. Zobacz, którzy klienci są najbardziej dochodowi, która nieruchomość opiera się na zbyt małej / wielkiej liczbie najemców.

Integruj systemy biznesowe

Od produkcji, po księgowość. Od małych, po wielkie bazy danych.
Zaprojektowaliśmy technologię, która jest uniwersalna i współpracuje z większością systemów.
Chcemy, aby Bilander dawał pełen obraz firmy.

Sprawdź szczegóły >

Przekonaj się, że Twoja praca może być łatwiejsza

Tak, chcę pracować efektywniej dzięki Bilander