Znam efektywność mojego Terminala

Co do minuty

Logistyka Intermodalna2017-04-21T09:10:55+00:00

Podnieś produktywność i zwiększaj dochody

Szybko i sprawnie zarządzaj Terminalem

Bilander wspiera działanie całej firmy. Dostosuje się do każdego typu terminali (pasażerskie, kolejowe, drobnicowe, masowe itp.).

Zaprojektowaliśmy go tak, aby pozwolił Ci szybko ocenić sytuację. Informacje są automatycznie aktualizowane i prezentowane w graficznej formie (wizualizacja danych). To pozwoli Ci wysnuć wnioski w ciągu sekund. Działasz, zamiast tracić czas na manualne raportowanie

Jasne, że niektóre systemy w Twoim Terminalu mają funkcje raportowe dla swojego obszaru. Jednak tylko Bilander uwalnia Cię od manualnego łączenia danych z wielu systemów. Sam agreguje i aktualizuje dane, dostarcza aktualny obraz sytuacji w całej firmie. Pomaga Ci skutecznie zarządzać.

Twoja praca stała się łatwiejsza

Zakończ dyskusje na temat danych.
Usprawnij współpracę całego zespołu.

Zarządzaj wymianą informacji, definiuj dowolne poziomy dostępu.

Przykłady analiz (dashboardy) dla terminali logistycznych >

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Bilander to jeden z najbardziej wszechstronnych systemów business intelligence na świecie. Zaprojektowaliśmy go, aby wspomagał pracę wszystkich działów w Twoim Terminalu.

Jest elastyczny i prosty w obsłudze. Sprawdził się w polskich warunkach gospodarczych (w największych grupach kapitałowych). Nasze rozwiązanie nie wymaga wymiany żadnego systemu w Twojej firmie. Ba, nie wymaga nawet instalacji na komputerach użytkowników (jest dostępne przez przeglądarkę internetową, na dowolnym urządzeniu).

My dostarczamy rozwiązania. Ty zyskujesz.

Automatyczna integracja danych

  • Analizuj jakość przychodów. Do poziomu szczegółów dojdziesz jednym kliknięciem.
  • Sprawdzaj realizację planów w dowolnym ujęciu (np. TEU, ładunki, plac, magazyn itp.).
  • Monitoruj finanse – EBITDA (bieżąca, rosnąca), koszty, przychody na TEU, przepływy pieniężne.
  • Obserwuj na bieżąco wykonanie zestawione z planami i kosztami.
  • Badaj wskaźniki efektywności (KPI) – wykorzystanie zasobów (plac / magazyn / STS), poziom obsługi, awarie, opóźnienia, wyłączenia itp.

Porozmawiajmy o korzyściach dla Twojej organizacji

Tak, chcę pracować efektywniej dzięki Bilander

Bieżąca analiza dochodowości i efektywności

Przykładowe obszary, które wspomagamy w Terminalach.

Dane aktualne i historyczne w jednym miejscu

Zabezpiecz dane firmy przed utratą.

Bezpieczna kopia informacji

Bilander tworzy kopię zapasową informacji we własnej hurtowni danych. To idealne, gdy musisz wymienić jeden z Twoich systemów. Unikasz kosztownej migracji danych (i błędów!).

Migawki historyczne? Żaden problem!

Dostępne 24/7

W dowolnej chwili sięgaj po dane historyczne, nawet jeżeli zostały usunięte z systemu, który je dostarczył do Bilander. Dostęp do informacji mają tylko upoważnieni przez Ciebie użytkownicy.

Nowy system lub upgrade?

To proste

Bilander zaprojektowaliśmy, aby stał się centralnym źródłem informacji. Nowe dane z całej firmy są dołączane do danych historycznych, które już przetwarzasz i przechowujesz w systemie.

Bilander pomoże Ci w codziennej pracy. Wszystkie ważne informacje masz pod ręką.

1. Produktywność STS
2. Udział STS w załadunku / rozładunku
3. Opóźnienia wg STS

Przekonaj się, że Twoja praca może być łatwiejsza

Tak, chcę pracować efektywniej dzięki Bilander