Logistyka – przykładowe raporty2017-02-10T12:35:39+00:00

Logistyka Intermodalna

Przykładowe raporty

System Bilander zaprojektowaliśmy tak, aby pozwolił Ci szybko ocenić sytuację i działać.

  • Uwalniasz siebie i Twój zespół od manualnego tworzenia i aktualizowania raportów.
  • Odkrywasz fakty, które są nierzadko niemożliwe do odnalezienia podczas analizy opartej na wertowaniu arkuszy kalkulacyjnych.
  • Dzielisz się danymi z Twoimi współpracownikami, ale też kontrahentami i klientami (możesz uruchomić automatyczne tworzenie raportów dla każdej z osób).
  • W ciągu zaledwie minut możesz przygotować kluczowe raporty zarządcze.

Możesz w jednym miejscu (a nawet na jednym ekranie) porównać produktywność urządzeń, sprawdzić ich udział w załadunku/rozładkunku, a także monitorować opóźnienia i awarie.

1.
Produktywność urządzeń (np. dźwigów przeładunkowych). Porównuj efektywność pracy poszczególnych maszyn i ich operatorów.

2.
Udział w załadunku / rozładunku. Sprawdzaj, które maszyny są najbardziej obciążone. Dbaj o równomierny rozkład pracy i odkrywaj rezerwy do wykorzystania.

3.
Opóźnienia i awarie. Sprawdzaj, które z urządzeń ulegają awariom, gdzie występują największe przestoje. Dzięki temu szybko odkryjesz, że należy podjąć działania naprawcze. Ten raport pomaga Ci w ciągu sekund sprawdzić, czy utrzymujesz kluczowe wskaźniki operacyjne na właściwym poziomie.

Pulpit managerski, który umożliwia obserwację przychodów z handlingu, badanie rozkładu kosztów w czasie, monitorowanie wydajności.

1.
Przychody z handlingu. Zobacz, którzy klienci przynoszą Ci największe zyski. Ta informacja jest bezcenna podczas bieżącego alokowania zasobów do obsługi wybranych klientów. Jest też niezastąpiona podczas negocjowania stawek, czy przedłużania kontraktów.

2.
Kalendarz ponoszonych kosztów (analiza w czasie). Badaj sezonowość, obciążenie w czasie, aby sprawnie planować wykorzystanie zasobów (w tym chociażby urlopy Załogi).

3.
Wydajność. Obserwuj Twoje wskaźniki na bieżąco (np. zużycie energii, koszty paliwa, koszty serwisu, obciążenie zespołów, czas realizacji zleceń). Podejmuj działania naprawcze bez zwłoki – raport odświeża się automatycznie i powiadomi Cię o możliwym problemie. Masz narzędzie, które pomaga Ci zapobiegać stratom, ponieważ jesteś w stanie wykryć zagrożenie i działać natychmiast.

Analiza wykorzystania powierzchni magazynowej (np. plac), czasu składowania, produktywności terminala.

1.
Wykorzystanie powierzchni magazynowej. Utrzymuj optymalne zapełnienie, analizuj historię wykorzystania przestrzeni, lepiej planuj inwestycje i rozwój działalności.

2.
Czas składowania. Racjonalizuj rotację i zwiększaj zyski z obsługi klientów.

3.
Produktywność (np. ilość przeładowanych TEU). Sprawdzaj aktualne i historyczne wyniki. Obserwuj trendy.

Monitoruj wiele aspektów działalności na jednym ekranie - m.in. ranking kontrahentów i rentowność usług. To znacznie ułatwia kontrolowanie rentowności i wydajności przedsiębiorstwa.

1.
Ranking kontrahentów. Sprawdź, który z Twoich klientów wymaga największych nakładów na obsługę. Zyskaj orientację, z kim najbardziej opłaca Ci się współpracować.

2.
Rentownośc usług. Zobacz, które usługi są kosztują Cię najwięcej, a które są najbardziej dochodowe. Jednocześnie obserwuj trendy – których usług wykonujesz coraz więcej / mniej. A wszystko to na jednym wykresie.

Przekonaj się, że Twoja praca może być łatwiejsza

Tak, chcę pracować efektywniej dzięki Bilander