Narzędzie do zarządzania
Jednolitym Plikiem Kontrolnym
w firmach i jednostkach samorządowych.

Twórz i wysyłaj Jednolite Pliki Kontrolne w terminie. Generuj JPK dla e-kontroli w ciągu minut.
Znajdź i popraw błędy merytoryczne oraz techniczne przed wysłaniem finalnego pliku.

Import danych

Tworzenie JPK

Weryfikacja plików

Wysyłka i archiwizacja

 • Duże firmy – od 1 lipca 2016 mają obowiązek dostarczyć comiesięcznych raportów w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oznacza to, że do 25 sierpnia 2016 należy wysłać pierwsze JPK na serwery Ministerstwa Finansów (MF). Ich brak może powodować konsekwencje karno-skarbowe.
 • Średnie firmy – od 1 stycznia 2017 będą objęte takim samym obowiązkiem.
 • Małe firmy – od 1 lipca 2018 muszą także być przygotowane do raportowania w tym formacie.

Jednolity Plik Kontrolny (po angielsku znany jako Standard Audit File-Tax – SAF-T) to specjalny format danych (tzw. schemat XML), w którym przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać informacje do Ministerstwa Finansów. Firmy objęte obowiązkiem JPK muszą zbierać, przechowywać i raportować dane w tej formie do urzędów skarbowych.

Upewnij się, że dzięki systemowi, który wybierasz możliwa jest pełna obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego:

 • wysyłka JPK i odbieranie urzędowych potwierdzeń dostarczenia (tzw. UPO),
 • przechowywanie danych historycznych (JPK, UPO, pliki z metadanymi),
 • generowanie JPK jako niestandardowych plików (zgodnie z bieżącymi potrzebami – w tym kontrolnymi).

Ministerstwo Finansów proponuje rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest generowanie i wysyłka JPK. Napisaliśmy artykuł, który pomoże ocenić jego przydatność w Twojej firmie.

Uniwersalny system. Swoboda dla Twojej firmy.

Bilander JPK to komponent systemu Bilander.
Pozwoli Ci spełnić wymogi raportowe związane z JPK,
potrzebuje minimalnego zaangażowania pracowników Twojej firmy.
Pomożemy Ci w uruchomieniu systemu. Wesprzemy w trakcie jego funkcjonowania.

Nasze narzędzie współpracuje z większością systemów IT używanych w firmach (standardy polskie i światowe). Zbiera dane z wielu źródeł (systemy IT, pliki), a następnie tworzy wymagane typy Jednolitych Plików Kontrolnych. W jednym systemie obsługujesz wszystkie dane, obszary raportowania i spółki grupy kapitałowej.

Jak wprowadzę potrzebne dane?

Automatyczny import danych.

 • Bilander JPK potrafi zaoszczędzić Twojemu zespołowi setki godzin pracy. System może samodzielnie importować dane. Tobie pozostanie tylko sprawdzić poprawność i zatwierdzić finalne pliki do eksportu.

Pobieranie danych z wielu systemów i źródeł.

 • System zaprojektowaliśmy tak, aby dawał Ci jak największą swobodę. Importuje dane z większości systemów (standardy światowe, jaki i polskie) systemów działających w organizacjach. Bezproblemowy jest również import płaskich plików JPK (Excel, .csv).
 • Bilander JPK jest elastyczny i może być szybko dostosowany do zmian w innych systemach (np. finansowo księgowych) Twojej firmy. Nowy system lub nowa wersja obecnego systemu staje się po prostu kolejnym źródłem, z którego pobierane są informacje na potrzeby Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Scalanie wielu Jednolitych Plików Kontrolnych.

 • Bez problemu poradzisz sobie w sytuacji, gdy w Twojej organizacji powstaje kilka plików tego typu (np. w różnych spółkach grupy kapitałowej lub rozproszonych systemach). Bilander bez trudu scala informacje z kilku JPK (w ramach własnej bazy danych). Z tych danych tworzy ostateczną wersję Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przechowuje też dane historyczne i pozwala korzystać z nich w razie potrzeby.

Jak mogę kontrolować tworzenie JPK?

Tworzenie pliku zgodnie ze standardem.

 • Narzędzie, które stworzyliśmy pomoże Ci w przestrzeganiu standardów Ministerstwa Finansów (MF).
 • Jest też otwarte na zmiany, które na pewno wystąpią w przyszłości.
 • Każdy plik JPK jest automatycznie sprawdzany pod kątem zgodności z formatem narzuconym przez MF.
 • Cała komunikacja jest szyfrowana za pomocą kluczy dostarczonych przez MF.
 • W razie wystąpienia błędu, możesz wyznaczyć osoby, które otrzymają automatyczne powiadomienia z Bilander JPK (e-mail). To pozwala szybko podjąć działania naprawcze.

Przeglądanie danych zawartych w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

 • Tworzysz JPK na podstawie danych zagregowanych z wielu systemów? Jeżeli tak, to przydatna będzie możliwość sprawdzenia, czy raportowane kwoty bilansują się. Oprócz poprawności technicznej samego pliku, możesz sprawdzić także jego zawartość.
 • System wskaże Ci nieprawidłowości, które możesz poprawić w systemach źródłowych. Informacje są przedstawione w przyjazny sposób, który pozwoli Ci szybko znaleźć miejsca, w których wystąpiły niezgodności. Po uzgodnieniach danych – możesz ponowne utworzyć plik JPK.

Generowanie pliku na żądanie (o niestandardowych parametrach).

 • Bilander JPK wychodzi poza tworzenie plików „standardowych” (comiesięczny plik – zgodnie z wymogami MF). W dowolnym momencie utworzysz pliki „na żądanie”. Mogą one zawierać informacje z dowolnie wybranego wycinka danych, obszaru, a także czasu.
 • System wyposażyliśmy możliwość filtrowania, wybierania i wyszukiwania danych potrzebnych do stworzenia niestandardowego pliku JPK. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne, gdy o niestandardowe dane wystąpi e-kontrola. Mogą się zdarzyć sytuacje, gdy trzeba będzie ponownie wygenerować comiesięczny Jednolity Plik Kontrolny (po zbilansowaniu niezgodności danych z różnych systemów źródłowych).

Jak sprawdzę poprawność plików?

Możliwość sprawdzenia pliku przed wysyłką.

 • System przeprowadza automatyczną walidację. To znaczy, że w momencie tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego uruchamia się proces, który sprawdza poprawność struktury JPK.
 • Wszystkie pliki tworzone są zgodnie ze schematem, który jest wymagany przez Ministerstwo Finansów (XML Schema). System jest otwarty na aktualizacje schematu wprowadzane przez MF.

Praca zespołowa.

 • System JPK posiada ważną cechę – możliwość jednoczesnej pracy wielu osób. Mogą one jednocześnie sprawdzać poprawność danych w swoich obszarach (np. magazyn, księgowość). To znacznie przyspiesza pracę (nie trzeba czekać w kolejce na możliwość wygenerowania pliku dla swojego obszaru).

Bezpieczeństwo danych.

 • Wzięliśmy pod uwagę także ten aspekt. Każda z osób będzie mieć dostęp tylko do wybranych informacji.
 • To ważna cecha systemu, ponieważ standard JPK tylko dla dużych firm obejmuje 5 obszarów (księgi rachunkowe, faktury, magazyn, wyciągi bankowe, ewidencje zakupu i sprzedaż).

Zarządzenie uprawnieniami.

 • W każdej chwili uprawniony Użytkownik może zmienić prawa dostępu. Dzieje się to bez konieczności angażowania Działu IT.

Szybkie przeniesienie profilu uprawnień.

 • Ta funkcja oszczędza mnóstwo czasu. Możesz jedną komendą przenieść uprawnienia na nowego Użytkownika (np. gdy nastąpi zmiana personalna na wybranym stanowisku).

Jak dostarczę JPK do MF?

Bezpośrednia wysyłka na serwery MF

 • System wysyła finalne Jednolite Pliki Kontrolne (manualnie zatwierdzone przez uprawnionego Użytkownika) bezpośrednio na serwer wskazany przez MF. Dzieje się tak zawsze, gdy komunikacja z serwerami przebiega bez przeszkód po obu stronach (nadawca/odbiorca).
 • W razie niepowodzenia wysyłki elektronicznej, możesz wyeksportować potrzebną wersję pliku i nagrać ją na nośnik (np. płyta CD/DVD).
 • Plikowi właściwemu towarzyszy zawsze plik z „metadanymi”, które opisują zawartość pliku głównego (zgodnie z wymaganiami MF).

Bezpieczne przekazywanie danych (szyfrowanie połączenia i plików).

 • W każdym przypadku komunikacji, dane są szyfrowane, a następnie podpisywane certyfikowanym kluczem.
 • Gdy wykonasz tę czynność możliwa jest wysyłka JPK na serwery Ministerstwa Finansów lub nagrać plik na nośnik.

Automatyczne pobieranie potwierdzeń (UPO).

 • Pobranie potwierdzenia – następuje zawsze po udanej wysyłce. Ma ono formę tzw. pliku UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), który jest dowodem udanego przekazania danych.
 • System nie tylko samodzielnie pobiera, ale też przechowuje archiwalne dane i egzemplarze UPO. Oczywiście, umożliwia przeglądanie ich.

Jak przygotuję JPK na wypadek e-kontroli?

Możliwe jest generowanie JPK z wybranymi informacjami (na potrzeby kontrolerów).

 • Projektując system od razu przygotowaliśmy go na niestandardowe sytuacje. W tym potrzebę tworzenia plików z wybranymi informacjami. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku e-kontroli, która może zażądać udostępnienia tylko wybranego fragmentu danych.
 • Kontrola przestaje być pożeraczem czasu. Użytkownik systemu stworzonego przez Bilander jest w stanie szybko zdefiniować zawartość pliku zlecić systemowi utworzenie go. Do dyspozycji masz zestaw funkcji, które pomagają filtrować i wyszukiwać odpowiednie dane.

Przechowywanie danych historycznych z możliwością wglądu w każdej chwili.

 • Bilander daje Ci o wiele więcej możliwości, niż jakikolwiek prosty system do tworzenia i wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nasze narzędzie jest oparte o profesjonalną bazę danych, która staje się bezpiecznym archiwum podatnika.
 • Dane zebrane w trakcie wdrażania JPK są bezpiecznie przechowywane na wskazanym przez Twoją firmę serwerze plików lub dysku zewnętrznym. Możesz używać ich do dalszego przetwarzania – tworzenia dodatkowych Jednolitych Plików Kontrolnych (na żądanie), ale także do analiz i raportowania.

Automatycznie tworzone archiwum przesłanych JPK (i metadanych) oraz otrzymanych UPO.

 • System automatycznie zapisuje i przechowuje informacje wysłane do Ministerstwa Finansów: pliki JPK oraz ich opisy (tzw. metadane), a także pliki UPO (Urzędowe Potwierdzenia Odbioru).

Dostarczamy rozwiązania dla najbardziej wymagających

Stworzyliśmy system analityczny oparty na najnowocześniejszych rozwiązaniach informatycznych na świecie.
Jesteśmy ekspertami w analizie danych. Dostarczamy praktyczną wiedzę, która pomaga osiągnąć sukces projektu wdrożeniowego.

Napisz do nas