Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni to jedna z największych firm tego typu w Polsce.
Bilander posiada gotowe rozwiązania, które wspierają branżę ciepłowniczą. Chętnie opowiemy Ci więcej i przedstawimy referencje.

Zaangażowanie zespołu Bilander Group umożliwiło sprawne wdrożenie nowego systemu na czas, zgodnie z wymaganiami jakościowymi, zakładanym budżetem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zarówno proces zbierania wymagań, jak i same prace przeprowadzone zostały z należytą starannością.

OPEC

 Zakres prac

  • Integracja danych z systemów finansowo-księgowych i kadrowych (HR).
  • Raport Zarządczy – zawiera kluczowe wskaźniki (KPI) dotyczące działalności.
  • Finanse – rachunek wyników RZiS, przychody, OPEX, koszty remontów i awarii.
  • Sprzedaż – umowy z kontrahentami, sprzedaż wg węzłów cieplnych, zapotrzebowanie na ciepło.
  • HR – dane dotyczące zatrudnienia.

OPEC uzyskał narzędzie pozwalające na kontrolę oraz optymalizację swojej działalności operacyjnej. Już teraz, na podstawie wniosków z aktywnego wykorzystywania wdrożonego rozwiązania możemy potwierdzić jego wysoką użyteczność, elastyczność i dopasowanie do branży oraz specyfiki działalności Spółki.

OPEC

Napisz do nas