Możesz wgrywać dowolne pliki bezpośrednio do systemu Bilander.

Obojętnie, czy chcesz współdzielić plik z innymi czy po prostu przechować go na przyszłość. W nadchodzących wersjach umożliwimy Ci zagnieżdżanie plików w obiektach takich jak arkusz.

Możesz łatwo dodawać linki do dowolnych zasobów.

Czy to na serwerze firmowym czy w otwartej sieci – możesz dodać odnośnik (link) do dowolnego adresu i nadać mu przyjazną nazwę. Następnie udostępnisz go wybranym współpracownikom.

Teraz Bilander umożliwia Ci tworzenie dokumentów tekstowych.

Krótka instrukcja procesu biznesowego? Notatka, którą chcesz podzielić się ze swoim działem? Teraz możesz łatwo przygotować prosty dokument i dzielić go ze współpracownikami na zasadach znanych Ci już z innych obiektów systemu Bilander. Dokument może mieć współautorów, ale można go także udostępniać do odczytu.

Rozwijamy tabele zwykłe – dodajemy przydatne opcje.

Łatwiej przełączysz się między stronami rozbudowanych tabel, posortujesz elementy, a jeśli chcesz stworzyć tabelę złożoną jedynie z elementów wymiaru (bez miar) – możesz zrobić także i to.

Sortować możesz teraz także po kolumnach miar.

Dotąd sortowanie arkusza możliwe było jedynie w oparciu o wartości atrybutów. Obecnie każda kolumna zawierająca miary może pełnić tę funkcję. Sortuj wiersze po wartości dla miesiąca, roku lub dowolnej innej – możesz wskazać taką kolumnę, jaką uznasz za właściwą.

Wymiar czasu (data) nie jest już w arkuszu niezbędny.

Dotąd każdy arkusz wymagał umieszczenia w nim wymiaru czasu, a wszystkie wartości powiązane były z datą. W nowej wersji systemu Bilander wymiar czasu jest opcjonalny i możesz tworzyć arkusze, które go nie zawierają. Upraszcza to pracę z arkuszami rejestrowymi i daje nowe możliwości.

wersja 11.1

Stworzyliśmy od nowa ekran domowy, na którym zaczynasz pracę z systemem Bilander.

Zachowaliśmy to, co sprawdzało się najlepiej i sprawiliśmy, że wszystko, czego potrzebujesz, jest łatwiej dostępne. Pasek boczny systemu pozwoli Ci teraz na łatwiejsze odnajdywanie potrzebnych obiektów – nie tylko raportów i arkuszy, ale wszystkiego, z czego tak często korzystasz.

Masz wszystko na jednym ekranie

Zebraliśmy obiekty z oddzielnych przestrzeni roboczych i umieściliśmy je w jednej – TWOJEJ przestrzeni roboczej. Dzięki temu nie musisz przełączać się między różnymi ekranami, aby realizować zadania wymagające odmiennych rodzajów obiektów.

Szybciej znajdziesz to, czego szukasz

Wszystkie typy obiektów zobaczysz na wspólnej liście ostatnio otwartych lub wyszukasz za pomocą uniwersalnej wyszukiwarki. Możesz także grupować obiekty według ich biznesowego znaczenia, a nie tylko typu. Możesz na przykład umieścić w jednym folderze arkusz i raport.

Prostszy interfejs to większa wygoda

Takie same operacje na różnych obiektach możesz wykonywać w jednolity sposób. Upraszczamy rodzaje działań, zacieramy niepotrzebne różnice. Dodajemy funkcje takie, jak przenoszenie czy archiwizacja.

Jedno miejsce do tworzenia nowych obiektów

Wszystkie typy obiektów stworzysz w jednym menu, gdzie zobaczysz, jakie masz możliwości w zależności od Twoich uprawnień.

Możesz tworzyć skróty do większości obiektów

Możesz łatwiej znaleźć ważne dla Ciebie obiekty, tworząc skróty do nich w Twojej prywatnej przestrzeni. Każdy obiekt (ale nie folder), który znajduje się w Przestrzeni zespołowej lub prywatnej może posiadać dowolną liczbę odnośników. Odnośnik do arkusza w folderze, gdzie trzymasz raporty z tego samego obszaru? Żaden problem!

Dodawaj linki do dowolnych zasobów

Możesz tworzyć linki do zasobów znajdujących się poza systemem Bilander. PDF z instrukcjami dla zespołu? Może otwierać się w oknie systemu. Odnośnik do oprogramowania księgowego? Najlepiej otwierać go w nowej zakładce. A może zestaw danych umieszczonych na dysku sieciowym? Możesz od razu przejść do pobierania na dysk. Linki możesz udostępniać innym.

Pogrupowaliśmy raporty

Raporty dawniej znane jako „Ulubione”, trafiły do folderu „Raporty” w przestrzeni zespołowej. Nie są już dostępne wprost z bocznego paska, ale ich struktura pozostała bez zmian. Podział na foldery zespołowe oraz prywatne jest jedną z nowych funkcji systemu. Folderami zespołowymi zarządza administrator. Foldery prywatne to przestrzeń na Twoje raporty i skróty. Znajdziesz w niej również skróty do raportów udostępnionych Ci przez współpracowników.

Gdzie znajdziesz inne obiekty, z których korzystasz

Dawniej poszczególne typy obiektów wymagały przełączania się pomiędzy ekranami. Obecnie umieściliśmy je w osobnych folderach, których nazwy pokrywają się z dawnymi nazwami ekranów. Foldery te należą do przestrzeni zespołowej i zarządza nimi administrator.

Specjalne typy obiektów

Zadania w dalszym ciągu zobaczysz w „Przypisanych do mnie”. Natomiast zadania stworzone przez Ciebie znajdziesz, klikając na nagłówek tego okna. Jeśli korzystasz z Celów (Goals) lub Data Mining, są one dostępne jako aplikacje w wydzielonym obszarze, a ich działanie nie zmieniło się.

Oznaczaj szczególnie ważne obiekty

Od teraz możesz oznaczać obiekty wszystkich typów jako szczególnie istotne w Twojej pracy. Dawny symbol gwiazdki został oddany do Twojej dyspozycji – to Ty wskażesz, które obiekty są Ci bardziej przydatne. Znajdziesz je wszystkie na ekranie „Ulubione”. Początkowo lista ta będzie pusta.

Większy porządek w procesie udostępniania

Twoje raporty powstają w Twojej prywatnej przestrzeni, gdzie nie mieszają się z obiektami używanymi przez całą firmę. Gdy udostępniasz raport, możesz umieścić go we wspólnej, zespołowej przestrzeni. Możesz też udostępnić go bez przenoszenia poza Twój obecny folder – łatwo udostępnisz go współpracownikom za pośrednictwem folderu „Udostępnione mi”, gdzie szybko go znajdą.

Dodaj własne filtry i sortuj wg wartości

Rozwijamy możliwości siatki arkusza. Niedawno wprowadziliśmy opcję sortowania tabeli na podstawie wartości atrybutów, obecnie pozwalamy także sortować po wartościach miar. Dodatkowo możesz dodać filtr atrybutu wprost do panelu filtrów arkusza. Pozwoli to filtrować dane bez konieczności wyświetlania w tabeli wszystkich kolumn.

Rozwijamy starsze typy tabel

Tabela zwykła (zwana też płaską) jest teraz nie tylko łatwiej dostępna (w momencie tworzenia nowego raportu), ale otrzymała nowe funkcje. Łatwiej przeskoczysz na właściwą stronę dużej tabeli, możesz także wygodnie ją posortować.