Zarządzanie jakością w firmie

Skorzystaj z systemu Bilander do zarządzania celami jakości, ryzykiem,

a także planowania i realizacji audytów wewnętrznych.

ISO w Twojej firmie może działać lepiej

Komunikacja z pracownikami na różnorodnych stanowiskach, w niezależnych działach, o różnych zakresach odpowiedzialności.

Zdefiniujesz cele i zadania.

Dbanie o przejrzystość wyznaczonych celów i wykonalność zadań.

Przygotujesz listę osób odpowiedzialnych za cele jakościowe, przypiszesz im stanowiska, przydzielisz do poszczególnych celów i zadań.

Zarządzanie przydzielonymi celami i zadaniami o niejednorodnej specyfice.

Określisz warunki, na podstawie których system powiadomi pracownika wyznaczonego do realizacji danego zadania.

Zapewnienie dotrzymania terminów obejmujących różne okresy roku.

Otrzymasz powiadomienia o ważnych zmianach, np. przypisanym zadaniu, zakończeniu zadania, nowym celu.

W razie zmian organizacyjnych łatwo przypiszesz do celu inną osobę odpowiedzialną.

W jednym miejscu zgromadzisz informacje o dostawcach, w tym ocenę współpracy, aby w przyszłości lepiej dobierać kontrahentów.

Zachowasz historię jakości na dowolnie długo, możesz porównywać jakość rok do roku.

Komunikacja z pracownikami na różnorodnych stanowiskach, w niezależnych działach, o różnych zakresach odpowiedzialności.

Dbanie o przejrzystość wyznaczonych celów i wykonalność zadań.

Zarządzanie przydzielonymi celami i zadaniami o niejednorodnej specyfice.

Zapewnienie dotrzymania terminów obejmujących różne okresy roku.

Zdefiniujesz cele i zadania.

Przygotujesz listę osób odpowiedzialnych za cele jakościowe, przypiszesz im stanowiska, przydzielisz do poszczególnych celów i zadań.

Określisz warunki, na podstawie których system powiadomi pracownika wyznaczonego do realizacji danego zadania.

Otrzymasz powiadomienia o ważnych zmianach, np. przypisanym zadaniu, zakończeniu zadania, nowym celu.

W razie zmian organizacyjnych łatwo przypiszesz do celu inną osobę odpowiedzialną.

W jednym miejscu zgromadzisz informacje o dostawcach, w tym ocenę współpracy, aby w przyszłości lepiej dobierać kontrahentów.

Zachowasz historię jakości na dowolnie długo, możesz porównywać jakość rok do roku.

Porozmawiajmy o korzyściach dla Twojej organizacji

Bilander jest przyjazny
i łatwy w obsłudze

Nasz system jest wyjątkowy. Od początku projektowaliśmy go tak, aby jego obiekty mogły być modyfikowane przez zwykłych użytkowników biznesowych. Bez specjalistycznej wiedzy na temat baz danych i skryptów.

Używając narzędzi Bilander, korzystasz nie tylko z gotowych arkuszy; wiele zmian i modyfikacji  jesteś w stanie wykonać samodzielnie.
Całkiem nieźle prawda?

Co oferujemy Twojej firmie?