Taksonomia UE

to jednolita klasyfikacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
która staje się powszechną praktyką w procesie podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

Nowy system będzie obligatoryjny dla większych przedsiębiorstw, natomiast pozostałe skorzystają z niego w celach pozyskania środków finansowych na prowadzenie zrównoważonej działalności.

Zidentyfikuj zielone aktywności zgodnie z wymogami Taksonomii UE i określ ich wkład w realizację celów środowiskowych.

Pomożemy Ci w identyfikacji kluczowych działalności wynikających z celów środowiskowych i ich ocenie pod kątem zgodności z Taksonomią.

Dostosuj się do nowych wytycznych raportowania pozafinansowego, które w bliskiej przyszłości będą obowiązywały większość firm.

Zaproponujemy zmiany w ewidencji zdarzeń w celu usprawnienia raportowania.

Przepisy wymagają od Ciebie wdrożenia nowych regulacji wymaganych przez Taksonomię UE.

Wesprzemy Cię w wyliczeniu udziałów działalności w przychodach, inwestycjach i kosztach operacyjnych.

Twoi partnerzy biznesowi wymagają dostarczenia danych dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

Dostarczymy gotowe procedury zbierania danych.

Chcesz spełnić oczekiwania rynku, być odpowiedzialny za planetę i przełączyć się na technologie niskoemisyjne.

Przygotujemy zintegrowane narzędzie informatyczne udostępniające komplet informacji dla celów raportowania.

Zamierzasz dostosować strategię działalności do nowych regulacji.

Przeszkolimy osoby odpowiedzialne za raportowanie.

Zidentyfikuj zielone aktywności zgodnie z wymogami Taksonomii UE i określ ich wkład w realizację celów środowiskowych.

Dostosuj się do nowych wytycznych raportowania pozafinansowego, które w bliskiej przyszłości będą obowiązywały większość firm.

Przepisy wymagają od Ciebie wdrożenia nowych regulacji wymaganych przez Taksonomię UE.

Twoi partnerzy biznesowi wymagają dostarczenia danych dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

Chcesz spełnić oczekiwania rynku, być odpowiedzialny za planetę i przełączyć się na technologie niskoemisyjne.

Zamierzasz dostosować strategię działalności do nowych regulacji.

Pomożemy Ci w identyfikacji kluczowych działalności wynikających z celów środowiskowych i ich ocenie pod kątem zgodności z Taksonomią.

Zaproponujemy zmiany w ewidencji zdarzeń w celu usprawnienia raportowania.

Wesprzemy Cię w wyliczeniu udziałów działalności w przychodach, inwestycjach i kosztach operacyjnych.

Dostarczymy gotowe procedury zbierania danych.

Przygotujemy zintegrowane narzędzie informatyczne udostępniające komplet informacji dla celów raportowania.

Przeszkolimy osoby odpowiedzialne za raportowanie.

Porozmawiajmy o korzyściach dla Twojej organizacji

Bilander jest przyjazny
i łatwy w obsłudze

Nasz system jest wyjątkowy. Od początku projektowaliśmy go tak, aby jego obiekty mogły być modyfikowane przez zwykłych użytkowników biznesowych. Bez specjalistycznej wiedzy na temat baz danych i skryptów.

Używając narzędzi Bilander, korzystasz nie tylko z gotowych arkuszy; wiele zmian i modyfikacji  jesteś w stanie wykonać samodzielnie.
Całkiem nieźle prawda?

Co oferujemy Twojej firmie?