Biznesowe narzędzie, które ułatwia zbieranie danych i raportowanie

System Bilander pomoże Ci pracować efektywnie i bez strat czasu

Buduj formularze i ankiety za pomocą plików Excel.
Przydzielaj pracownikom zadania
podania danych (na żądanie i cyklicznie).
Łącz i analizuj dane z różnych źródeł. Otrzymane informacje przechowuj w jednym systemie.
.

1. Zbuduj formularz

Bilander usprawnia procesy realizacji celów

2. Wybierz odbiorców

3. Monitoruj i analizuj

Porozmawiajmy o korzyściach dla Twojej organizacji

Bez manualnego przepisywania informacji,
bez wymiany niezliczonych maili, czy plików

Dzięki Bilander zbierzesz dane od dowolnej liczby osób, przy minimalnym nakładzie pracy.

Na podstawie otrzymanych informacji, system zaproponuje Ci wygląd formularza do wypełnienia.  Potrafi też gromadzić dane z plików (gdy prosisz współpracowników o większą ilość danych). Pozwoli Ci łączyć ze sobą dane z różnych źródeł i okresów czasu, by odkryć nowe fakty.

Tak możesz zbierać dane z Bilander

Zalety systemu

Cykliczne (regularne) zbieranie danych

Zbieraj dane od dowolnych grup osób, w wybranych odstępach czasu (np. codziennie).

Przykłady zastosowania

Osoby pracujące w terenie (np. handlowcy)

 • Informacje o ilości spotkań i ich przebiegu.
 • Zapotrzebowanie na materiały (merchandising, akcje promocyjne).
 • Zapotrzebowanie na dostawy (na potrzeby prognozowania sprzedaży / produkcji).
 • Dzienny przebieg pojazdu, ilość godzin pracy itp.

Raportowanie korporacyjne

 • Importuj do Bilander raporty z dowolnych źródeł. System wykona na nich zadane operacje i stworzy raport końcowy. Ta czynność może być zautomatyzowana (system sam pobierze i przetworzy dane ze wskazanych lokalizacji, o wskazanym czasie).
 • Możesz importować dane do Bilander z dowolnej  lokalizacji (manualnie, z dysku komputera, z serwera).

Obsługa BHP – zbieraj informacje o ryzykach i zdarzeniach

 • Centralny rejestr ryzyk stanowiskowych.
 • Aktualizacje opisów i nowe zagrożenia.
 • Zgłoszenia wydarzeń (np. wypadki).

Obsługa urządzeń technicznych (np. pojazdy)

 • Raportowanie stanu urządzenia.
 • Zgłoszenie potrzeb obsługowych (np. serwis).

Pracownicy

 • Raportowanie godzin pracy.
 • Podawanie dowolnych parametrów związanych z obowiązkami.

Badania

 • Regularnie pozyskuj informacje od wybranej grupy osób.
 • Modyfikuj formularz w trakcie trwania badań (zależnie od potrzeb).

Zbieranie danych na żądanie

Wyślij zapytanie, gdy wystąpi taka potrzeba.
Pozyskuj informacje od dowolnych osób (z Twojej organizacji lub spoza niej).

Przykłady zastosowania

Zbadaj dowolny temat

 • Ocena nowego procesu w organizacji.
 • HR – motywowanie pracowników, employer branding (propozycje na imprezę firmową / opinie po imprezie, plebiscyt na pracownika roku, opinie o nowym wystroju pomieszczeń / posiłków / świadczeń pozapłacowych).
 • Opinie nt. obsługi / współpracy w organizacji (tzw. klient wewnętrzny).

Zbierz zapotrzebowanie

 • Wyślij listę do uzupełnienia przez inne osoby. Bez potrzeby łączenia wielu plików, czy przepisywania danych z e-maili.
 • Zdefiniuj zadanie podania np. ile sztuk jest potrzebne, z jakiego asortymentu.

Sprawdź, czy usługa została wykonana terminowo / właściwie

 • Czy ulice w Twojej okolicy zostały odśnieżone na czas?
 • Czy odpady zostały zabrane terminowo?
 • Czy Klienci otrzymali gadżety świąteczne od przedstawiciela Twojej firmy?

Zapytaj Klientów o jakość i szybkość obsługi

 • Czy dostawa przybyła na czas?
 • Czy towar był w dobrej kondycji?

Powiadamiaj o sytuacjach wyjątkowych

 • Wyślij komunikat do dowolnych odbiorców (opóźnienie w obsłudze, nowe warunki serwisu, zmiana zasad świadczenia usług itd.).
 • Gdy sytuacja tego wymaga – załącz żądanie potwierdzenia przeczytania.

Dlaczego warto wybrać Bilander?

1. Pracujesz szybko i wygodnie.

 • System stworzy formularze na podstawie prostego pliku Excel, który do niego wyślesz.

2. System pomaga Ci w pracy.

 • Bilander wyśle powiadomienia do adresatów (e-mail, wiadomość na telefon komórkowy).
 • Powiadomi Cię też, kto jeszcze nie podał informacji.
 • Przechowuje dla Ciebie dane aktualne i historyczne, pomaga tworzyć raporty / analizy.

3. Zbierasz dowolne dane – od pojedynczych liczb do złożonych zestawień.

 • Osoby, od których chcesz zebrać dane, mogą podać jedną, czy dwie liczby. Nie toną w skomplikowanych tabelach, po prostu wypełniają wskazane pole.
 • Jeżeli jest więcej danych do przekazania- można wprowadzić skomplikowane zestawienie (import pliku Excel do systemu).

4. Twoje dane są bezpieczne. Możesz wybrać sposób instalacji.

 • w chmurze (cloud) lub
 • na serwerach Twojej firmy (on premises). To idealny wariant dla wrażliwych danych. Tylko Twoja firma ma do nich dostęp.

5. Wszystkie dane są w jednym miejscu.

 • Nie musisz niczego przepisywać. Nie musisz scalać wielu plików.
 • Wszystkie dane są importowane do jednego systemu – czekają na stworzenie raportu.

6. Łączysz dane z wszystkich systemów.

 • Bilander potrafi gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane na wielką skalę.
 • Tak bogatej funkcjonalności w tym zakresie nie oferuje żaden system do zbierania danych w formie ankiet, czy formularzy.
 • Dane, które zbierzesz od wielu osób możesz łączyć z produkcją, księgowością, czy benchmarkami rynkowymi.
 • W jednym miejscu masz dane historyczne, z dowolnego źródła (systemy Twojej organizacji, dane rynkowe, wyniki badań itp.).

7. Tworzysz raporty i analizy.

 • Zebranie danych to dopiero początek drogi do odkryć. Bilander to narzędzie business intelligence, które umożliwia dowolne operacje na danych.
 • Możesz wykonać m.in. raporty, analizy, prognozowanie, budżetowanie.

FAQ

 • Wystarczy, że wypełnisz prosty szablon (plik Excel) i wrzucisz go do Bilander.
 • Bilander zaproponuje kształt formularza, gdy importujesz do niego plik z pytaniami.
 • Szablon możesz edytować.
 • System poinformuje Cię, kto już odpowiedział, a kto zalega z informacją.
 • Możesz dodatkowo wbudować w formularzu potwierdzenie przeczytania informacji.
 • Bilander przyjmuje dane w formie liczb, jak i tekstu.
 • Mogą to być pojedyncze cyfry (np. ilość godzin przepracowanych w danym dniu).
 • Mogą to być zestawienia danych w formie plików Excel (nie musisz ręcznie scalać plików od wielu osób).
 • Bilander sprawdzi, czy format danych jest poprawny (np. czy w polu przeznaczonym na liczbę, ktoś nie wpisał tekstu).
 • E-mail.
 • Powiadomienie na telefon (system Android).
 • Powiadomienie wewnątrz systemu Bilander (osoby zalogowane).
 • Dostęp jest możliwy przy pomocy urządzeń z przeglądarką internetową i dostępem do sieci.
 • Można wpisać dane z pomocą klawiatury.
 • Gdy jest więcej danych, można importować do systemu plik.
 • Odpowiedzi udzielone w ankiecie / formularzu (lub informacje dostarczone jako plik) trafiają do systemu Bilander, który zapisuje dane we własnej bazie.
 • Nie musisz niczego przepisywać, scalać plików, wklejać informacji z e-maili. Informacje już tu są i czekają na analizę.
 • Tak, Bilander umożliwia takie rozwiązanie.
 • Informacje podawane przez użytkowników będą automatycznie archiwizowane i dostępne do raportowania / analizy.
 • Możesz określić czy i jakie dane o ankietowanym będą dodatkowo zapisane. Może to być np. indywidualny numer ankietowanego.
 • Tak, Bilander jest stworzony do takich zadań.  Świetnie sprawdzi się w tej roli.
 • Nie ma. Oferujemy elastyczny model licencjonowania.
 • Zależnie od skali działalności, wystarczy dobrać odpowiednią wydajność serwera.
 • Jest wygodny. Informacje przechowujesz we własnym systemie. Nie musisz ich importować. Bilander przechowuje informacje tak długo, jak chcesz.
 • Jest bezpieczny. Wrażliwe informacje dotyczące Twojej organizacji zapiszesz na własnym serwerze, a nie w chmurze należącej do kogoś innego.
 • Ma potężne możliwości analityczne. Możesz od razu łączyć pozyskane odpowiedzi z dowolnymi danymi (Bilander zintegruje się z systemami Twojej organizacji, samodzielnie aktualizuje informacje i przechowuje historyczne). To kompletny system business intelligence, który jest stworzony do analiz.
 • Nie ma ograniczeń. Wykonujesz dowolną liczbę zapytań, cyklicznie, okresowo, do dowolnej liczby osób.

Dostarczamy rozwiązania dla najbardziej wymagających

Bilander to kompletny system do zbierania i analizy danych. Opiera się na najnowszych technologiach informatycznych. Jest wyjątkowo elastyczny, łatwy w instalacji i utrzymaniu. Dostosuje się do każdej organizacji (biznes, administracja, przedsiębiorstwa państwowe, NGO).