Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych (OSD)

Kontroluj koszty i prognozuj przychody.
Zarządzaj sytuacjami kryzysowymi.
Podnieś jakość obsługi klientów.

System, który pozwoli Ci pracować szybko i skutecznie.

Bilander to system, w którym możesz automatycznie połączyć i czerpać dane ze wszystkich dostępnych w firmie źródeł informacji. Gromadzi on dane w oparciu o hurtownię danych i wizualizuje skomplikowane informacje. Przedstawia je tak, aby sprawdzenie sytuacji firmy zajęło Ci minimum czasu. W wielu przypadkach wystarczy kilka sekund. Błyskawicznie oceniasz stan obecny i zaczynasz działać.

Nie tracisz sił na manualne raportowanie.

Nie musisz przeglądać niezliczonych plików i tabel. Nie musisz ich porównywać i zestawiać ze sobą. Nie musisz logować się do wielu systemów, aby sprawdzić wyniki z różnych obszarów. Nie musisz ręcznie aktualizować danych. Nie musisz wysyłać raportów do współpracowników (system wyśle je automatycznie i uwzględni poziom uprawnień poszczególnych odbiorców).

System Bilander wykonuje najbardziej uciążliwą i czasochłonną pracę za Ciebie. Dzięki temu możesz działać zamiast tonąć w danych.

 

Przykładowe obszary, w których Bilander wspiera pracę OSD:

Finanse

Zarządzanie majątkiem sieciowym

Usługi dystrybucyjne

Zakupy i administracja

Finanse

Zarządzanie majątkiem sieciowym

Usługi dystrybucyjne

Zakupy i administracja