Podnieś produktywność i zwiększaj dochody

Szybko i sprawnie zarządzaj Terminalem

Bilander wspiera działanie całej firmy. Dostosuje się do każdego typu terminali (pasażerskie, kolejowe, drobnicowe, masowe itp.).

Zaprojektowaliśmy go tak, aby pozwolił Ci szybko ocenić sytuację. Informacje są automatycznie aktualizowane i prezentowane w graficznej formie (wizualizacja danych).

Jasne, że niektóre systemy w Twoim Terminalu mają funkcje raportowe dla swojego obszaru. Jednak tylko Bilander uwalnia Cię od manualnego łączenia danych z wielu systemów. Sam agreguje i aktualizuje dane, dostarcza aktualny obraz sytuacji w całej firmie. Pomaga Ci skutecznie zarządzać.

Twoja praca stała się łatwiejsza

Automatyczna integracja danych

  • Analizuj jakość przychodów. Do poziomu szczegółów dojdziesz jednym kliknięciem.
  • Sprawdzaj realizację planów w dowolnym ujęciu (np. TEU, ładunki, plac, magazyn itp.).
  • Monitoruj finanse – EBITDA, koszty, przychody na TEU, przepływy pieniężne.
  • Obserwuj na bieżąco wykonanie zestawione z planami i kosztami.
  • Badaj wskaźniki efektywności (KPI) – wykorzystanie zasobów (plac / magazyn / STS), poziom obsługi, awarie, opóźnienia, wyłączenia itp.

Bieżąca analiza dochodowości i efektywności

Przykładowe obszary, które wspomagamy w Terminalach.