Sprawne monitorowanie bieżących odchyleń, przychodów, kosztów, należności i zobowiązań jest szczególnie ważne przy obecnej dynamice zmian cen na rynku.
Dla wszystkich firm (małych i dużych), które rozliczają się pełną księgowością, przygotowaliśmy ModelFK oparty na technologii BILANDER.

Czytaj więcej na
fkonline.pl